Державний центр збереження документів
Національного архівного фонду

Основними завданнями Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД НАФ) є виконання комплексу робіт із забезпечення фізичної збереженості документів Національного архівного фонду України.


Разом з тим, ДЦЗД НАФ є методичним центром з питань збереженості документів державних архівів. Крім виконання виробничих планів, здійснює навчально-методичну функцію: проводить стажування с підвищення кваліфікації працівників та надання консультацій з профільних питань для центральних державних архівів, державних архівів областей, галузевих державних архівів.


Створює страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, здійснює їх хіміко-фотогрофічне оброблення, здійснює консерваційно-профілактичне оброблення і контроль технічного стану раніше створеного страхового фонду копій документів, проводить консервацію, реставрацію, ремонт пошкоджених ветхих документів і справ, унікальних і особливо цінних документів, брошурувально-палітурні та картонажні роботи, дезінфекцію, дезінсекцію документів, виконує засобами множильної техніки розмноження організаційно-управлінської документації, виконує поліграфічні роботи з виготовлення бланків документів, форм та журналів обліку, путівників, довідників, журналу «Архіви України», інших архівознавчих видань.