Історична довідка

Державний центр збереження документів Національного архівного фонду розпочав своє існування з січня 1958 р., коли наказом Міністра внутрішніх справ Української РСР від 11 січня 1958 р. № 3 була заснована Центральна реставраційна майстерня Архівного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР (далі – ЦРМ) на базі відділу реставрації і мікрофотокопіювання Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР. ЦРМ набула статусу юридичної особи, підпорядкованої Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР.


Основними завданнями ЦРМ було забезпечення зберігання оригінальних архівних документів. Майстерня займалася реставрацією, фотореставрацією пошкоджених документів, консервацією документів, виготовленням фотокопій, мікрофотокопій документів. Проведення робіт по дезінсекції, дезінфекцій. Виконання палітурних та брошурувальних робіт. Виготовлення коробок, папок для картонування документів.


З серпня 1979 року наказом Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР від 30 серпня 1979 р. № 56-б «Про перейменування Центральної реставраційної майстерні Головархіву УРСР» Центральна реставраційна майстерня Головного архівного управління УРСР перейменовано на Центральну лабораторію мікрофотокопіювання і реставрації документів Центральних державних архівів України (далі – ЦЛМРД ЦДА).


Наказом Державного комітету архівів України від 17 квітня 2002 року № 24 Центральну лабораторію мікрофотокопіювання і реставрації документів Центральних державних архівів України перейменовано в Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (далі – ДЦЗД НАФ).


Основними завданнями ДЦЗД НАФ є виконання комплексу робіт із забезпечення фізичної збереженості документів Національного архівного фонду України.


Разом з тим, ДЦЗД НАФ є методичним центром з питань збереженості документів державних архівів. Крім виконання виробничих планів, здійснює навчально-методичну функцію: проводить стажування с підвищення кваліфікації працівників та надання консультацій з профільних питань для центральних державних архівів, державних архівів областей, галузевих державних архівів.


Створює страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, здійснює їх хіміко-фотогрофічне оброблення, здійснює консерваційно-профілактичне оброблення і контроль технічного стану раніше створеного страхового фонду копій документів, проводить консервацію, реставрацію, ремонт пошкоджених ветхих документів і справ, унікальних і особливо цінних документів, брошурувально-палітурні та картонажні роботи, дезінфекцію, дезінсекцію документів, виконує засобами множильної техніки розмноження організаційно-управлінської документації, виконує поліграфічні роботи з виготовлення бланків документів, форм та журналів обліку, путівників, довідників, журналу «Архіви України», інших архівознавчих видань.