Структура

Керівництво


Відділ створення страхового фонду документів


Відділ виконує планові роботи з мікрофільмування та оцифрування документів для створення страхового фонду і фонду користування унікальних і особливо цінних документів, здійснюють хіміко-фотографічне оброблення мікрофільмів, контроль і консерваційне-профілактичне оброблення раніше створених страхових копій.
Завідувач відділу – Ліссов Микола Ігорович
тел. 273-29-26Відділ консерваційно-реставраційного оброблення документів


Відділ за чисельністю і значущістю найбільший в ДЦЗД НАФ. Працівники відділу виконують планові роботи, ручним методом з консервації, реставрації і ремонту пошкоджених і ветхих документів та справ, унікальних і особливо цінних документів з паперовими носіями, проводять дезінфекцію одиниць зберігання.
Завідувач відділу – Ляшенко Інна Євгенівна
тел. 273-29-26Відділ оправлення документів

Відділ оправлення документів здійснює планові роботи в цілому з документами, які пройшли консерваційне-реставраційне оброблення та ремонт. Проводять роботи з брошурування та оправлення друкованих видань Національного архівного фонду. Переплетення одиниць зберігання, які надходять після розшивання та великоформатних документів.
Завідувач відділу – Груша Тамара Миколаївна
тел. 273-29-26Відділ оперативного поліграфічного друку


Значною частиною роботи відділу є виконання замовлень Державної архівної служби України, Центральних державних архівів та установ. Виготовлення бланків, брошур, буклетів, книг обліку, перепусток, карток тощо. Розмноження, копіювання організаційно-управлінської документації. Випуск телефонних довідників, методичних посібників, журналу «Архіви України».
Завідувач відділу – Селянко Людмила Іванівна
тел. 273-33-21Сектор редакційної діяльності


Здійснює технічне та літературне редагування, коректорську правку, відомчого періодичного журналу «Архіви України». Узгоджує матеріали після правки з автором та головним редактором. Розробляє художнє та технічне оформлення журналу, готує оригінал – макет журналу. Збирає та відбирає матеріали для публікацій.
Завідувач сектору – Дзьобак Микола Степанович
тел. 275-35-33Сектор бухгалтерського обліку та фінансової звітності


Забезпечує ефективне та економне використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів. Формує та подає Державній архівній службі України бюджетний запит, веде бухгалтерський облік та звітність. Здійснює контроль за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій.
Головний бухгалтер – Маландіна Валентина Аркадіївна
тел. 273-33-19Сектор адміністративно-господарської діяльності


Здійснює своєчасне матеріальне-технічне забезпечення всіх структурних підрозділів Державного центру збереження документів Національного архівного фонду. Здійснює облік матеріальних цінностей в центрі. Забезпечує формування та ведення реєстру документів. Створює належні матеріально-технічні умови для роботи керівництва та працівників.
Завідувач сектору – Шульгай Ірина Миколаївна
тел. 275-66-46